Telefonický kontakt: +421 917 887 722

Ordinačné hodiny: Pondelok - Piatok ( 8:00 - 16:00 )

Laserová operácia očí Bratislava

Laserová operácia očí - Bratislava

IZAKVISIONCENTER - centrum PROF.Izáka pre diagnostiku a laserovú liečbu oka

Laserová operácia oka - BRATISLAVA

Laserová operácia krátkozrakosti a ďalekozrakosti

Excimer laserová korekcia

Excimer laserová korekcia refrakčných chýb sa vo svete vykonáva od roku 1987. Teoretický základ tejto principiálne novej metódy dal američan TROCKEL, prvú operáciu na ľudskom oku však uskutočnil nemec Prof. SEILERProf. IZÁK začal na Slovensku využívať túto novú technológiu na americkom prístroji SUMMIT A PEX PLUS SVS v roku 1994. Tento prístroj získal ako prvý schválenie veľmi prísnou FDA pre používanie na americkom trhu.

Princípom laserovej operácie očí je, že laserový lúč riadený počítačom odstráni veľmi tenkú povrchovú vrstvu rohovky  (tisíciny milimetra),  čím sa zmení zakrivenie rohovky a dosiahne sa vyrovnanie dioptrickej chyby oka. Hrúbku tkaniva rohovky, ktorú je treba odstrániť a nové vymodelovanie povrchu rohovky vypočíta počítač podľa druhu refrakčnej chyby a podľa počtu zadaných dioptrií.

Je dôležité si uvedomiť, že laserová operácia očí odstraňuje refrakčnú chybu oka zákrokom na rohovke, pričom anatomická stavba krátkozrakého alebo ďalekozrakého oka  (dĺžka očnej gule)  zostáva i po tejto operácii nezmenená.

Chcete sa zbaviť vašich okuliarov? Dohodnite si konzultáciu na našej klinike.

Výber pacientov

Excimer laserové operácie nie sú vhodné pre pacientov:

  • mladších ako 15 rokov
  • s nestabilizovanou refrakčnou chybou
  • s ochoreniami rohovky, najmä pri keratokóne (vrodené kónické vyklenutie rohovky)
  • so závažnými zmenami na sietnici a cievovke
  • so závažnými celkovými chorobami  (cukrovka, reumatizmus)
  • ktorí majú kardiostimulátor
  • s keloidným hojením jaziev kože
  • pri tzv. syndróme suchého oka
  • opatrný výber treba vykonať pri tehotenstve a kojení

Predoperačná príprava

14 dní pred operáciou sa nesmú nosiť kontaktné šošovky. Rovnaký čas ich neodporúčame používať ani pred vstupným predoperačným vyšetrením. Kontaktné šošovky môžu mierne zmeniť zakrivenie rohovky a tým skresliť výsledok vyšetrenia i operácie. Navyše pri manipulácii s kontaktnými šošovkami sa môže do oka  zaviesť infekcia.
 
Dámy žiadame, aby si v deň operácie nemaľovali oči a dôkladne si odstránili staršie zvyšky make-upu.
 
V záujme sterilnosti spojivkového vaku si klient 5 dní pred operačným výkonom kvapká antibiotické kvapky.

Operačná metóda

V IZAK VISION CENTER  sa pri excimer laserových operáciách používa metóda LASEK, pri ktorej sa chirurgicky odlúpi epitel  (tenká povrchová časť rohovky)  v rozsahu centrálneho terča o priemere 8 - 9 mm. Po jeho odklopení sa vykoná laserová operácia v povrchových vrstvách strómy rohovky a epitel sa priklopí späť na svoje miesto. Po tomto výkone sa oko prekryje kontaktnou šošovkou a obväzom.

Táto metóda zabezpečuje rýchlejšie hojenie, menej bolestivý hojaci sa proces oproti povrchovej metóde PRK a menej pooperačných komplikácií, ku ktorým môže dôjsť, napr. pri metóde LASIK alebo epiLASIK

Laserová operácia

Operačný výkon sa robí ambulantne v lokálnom kvapkovom znecitlivení. Je bezbolestný a trvá len niekoľko málo minút, samotný výkon laserom len niekoľko sekúnd. Mihalnice sú držané v otvorenej polohe jemným rozvieračom, ktorý nedovoľuje žmurkať alebo zavrieť oko. Úlohou klienta je fixovať zelené blikajúce svetielko umiestnené nad jeho hlavou v centre laserového zdroja. Netreba sa báť, že klient neudrží správny smer pohľadu. Ultra rýchly refixačný systém (Eye Tracker) dokáže kontrolovať aj tie najjemnejšie pohyby očnej gule 400 x za sekundu a zabráni tak možnej decentrácii ablačnej zóny. Pri väčšom pohybe oka či hlavy prístroj automaticky prerušuje prácu, v ktorej možno po upokojení klienta pokračovať.

Pooperačný priebeh

Po excimer laserovej operácii sa na rohovku nakladá kontaktná šošovka a oko sa prekrýva sterilným obväzom, ktorý ponechávame do nasledujúceho rána. Po krátkom zotavení v miestnosti pre rekonvalescenciu lekár ešte raz prekontroluje operované oko pod očným mikroskopom, klient dostáva lieky a odporúčanie pre domáce ošetrovanie.

Pooperačný priebeh po LASEKu je väčšinou pokojný, sprevádzaný len miernym začervenaním oka, opuchom mihalníc, slzením a pálením. V ten istý deň po operácii si pacient začne aplikovať kvapky kombinovaného antibiotika a kortikosteroidu každú 1-2 hodiny. Tieto kvapky zabezpečujú aseptické hojenie a menšiu pooperačnú zápalovú reakciu. Bolesti možno tlmiť analgetikami  (Alnagon),  alebo nesteroidnými antiflogistikami  (Ibalgin).  Tzv. prah bolesti je však rozdielny, a preto vnímanie bolesti býva dosť individuálne. Bolesť ustáva po 2-3 dňoch, preto je treba počítať s týmto časom pre domáce ošetrovanie. Pri 1. pooperačnej kontrole, ktorá je plánovaná na 3. pooperačný deň sa vyberá kontaktná šošovka a kontroluje sa proces hojenia rohovky pod mikroskopom.

V pooperačnom období odporúčame nosiť slnečné okuliare s účinným UV filtrom. Nesmie sa fajčiť ani prebývať v zadymenej miestnosti! Hojenie urýchľuje užívanie vitamínu C v tabletkách (1000 mg denne).  Nie sú potrebné obmedzenia v telesnej aktivite. S duševnou a pracovnou aktivitou  (čítanie, pozeranie televízie, práca na počítači) možno začať na 1-5 deň. Táto schopnosť je však dosť individuálna a nemožno ju jednoznačne limitovať.

V pooperačnom období je treba prísne dodržiavať naordinovanú liečbu a odporúčania lekára, najmä správnosť a pravidelnosť pri lokálnom ošetrovaní oka. Je treba vyvarovať sa šúchaniu a násilnému zatláčaniu mihalníc. Pred ošetrením očí si treba vždy riadne umyť ruky. V prípade zavlečenia infekcie do oka hrozia následné komplikácie. Tieto komplikácie sú však pri správnom ošetrovaní a dodržiavaní hygieny nepravdepodobné!

Určitú dobu po operácii bude oko citlivejšie na svetlo. Je možné pociťovať aj suchosť oka, akoby malo menej sĺz. Tieto problémy však postupne úplne ustúpia. Možno ich zmierniť vkvapkávaním umelých sĺz.

V prvých dňoch až týždňoch od operácie excimerovým laserom dochádza k fluktuácii vízu, čo znamená, že ostrosť a kvalita videnia v priebehu dňa kolíše. Stabilná ostrosť zraku sa dosahuje zväčša po 6. až 12. týždňoch od operácie. Krátkozrakí pacienti, ktorým sa po excimer laserovej operácii vyrovná refrakcia na 0 dioptrií zväčša pociťujú určité problémy pri práci na blízko. Súvisí to s tým, že krátkozraké oko do operácie nemusí zaostrovať! Po znížení dioptrií preto môže určitý čas pretrvávať neschopnosť zaostrovať na blízko  (insuficiencia akomodácie). V prípade akýchkoľvek problémov môžete kedykoľvek v priebehu ordinačných hodín kontaktovať ošetrujúceho lekára. Mimo ordinačných hodín máme pre pacienta (po operácii) k dispozícii lekára na telefóne 24 hodín denne.

 

Lepší zrak znamená lepšiu kvalitu života.

Toto je cieľ, ktorý chce pre Vás dosiahnuť
IZAK VISION CENTER s.r.o.
kolektív pod vedením                                                                                      
Prof. MUDr. Milana Izáka, PhD. FEBO 

IZAKVISIONCENTER - klinika PROF. IZÁKA

Ubytovanie pre pacientov v našich priestoroch

V prípade potreby alebo záujmu Izak Vision Center ponúka tiež za extra príplatok možnosť ubytovania  v špičkovo vybavených komfortných apartmánoch lokalizovaných v budove centra ( ubytovanie pred alebo po operácii ), čo ocenia najmä pacienti zo vzdialenejších oblastí Slovenska a zahraničia.
doktor.png

Zakladateľ kliniky
Prof. MUDr. MILAN IZÁK, PhD. FEBO

Má mnohoročné skúsenosti s refrakčnými laserovými operáciami oka, vykonáva ich od roku 1994; od roku 1993 je držiteľom certifikátu na laserové operácie oka americkej firmy Summit a od roku 2009 od nemeckej firmy Wave Light. Je autor stoviek prednášok a publikácií, z ktorých niektoré dostali medzinárodné ocenenie:
- 2x najlepšia prednáška na ASCRS (USA), 2x ocenenie OSCARa za odborný videofilm (San Francisco, USA - 2003 a 2006), 1x ocenenie za najlepší videofilm (Americká akadémia - San Diego, USA - 2005), najlepší videofilm - WOC kongres Hong Kong - 2008.

Člen mnohých prestížnych medzinárodných medicínskych organizácií


Medzinárodne uznávaný odborník v oblasti oftalmológie


Člen redakčných rád viacerých medzinárodných odborných vedeckých časopisov


Žiak a spolupracovník svetoznámeho ruského profesora S. N. Fjodorova.

Emeritný prednosta II. očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej Univerzity FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici


Pionier a inventor mnohých nových diagnostických a liečebných, najmä mikrochirurgických metód v rámci Slovenska i Československa

0
rokov praxe
0
Výučbových videofilmov
0
Zlepšovacích návrhov
Dohodnite si konzultáciu

Radi vám zodpovieme vaše otázky na vstupnom vyšetrení na našej klinike.

Prečo si VYBRAŤ NÁS?

Tím – všetci lekári sú vybraní a vyškolení prof. Izákom
Prof. Izák je emeritný prednosta II. očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej Univerzity FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Pionier   a inventor mnohých nových diagnostických a liečebných, najmä mikrochirurgických metód v rámci Slovenska i Československa. Medzinárodne uznávaný odborník v oblasti oftalmológie.
Bezpečnost – súhra techniky, erudície a skúseností
Široké spektrum operácií – komplexná starostlivosť
Tradícia
facebook_page_plugin

Zmluvné poisťovne