STRABIZMUS / ŠKÚLENIE /
OPERÁCIE AJ V DOSPELOSTI


STRABIZMUS /škúlenie/ je nerovnovážne postavenie očí.  Vzniká v detstve najčastejšie v dôsledku vrodenej ďalekozrakosti /chyba so znamienkom „ + „/.

Oči musia nadmierne zaostrovať, čo je spojené s pohľadom dovnútra. Vnútorné okohybné svaly mohutnejú a oko sa začne uchyľovať dovnútra. Menej časté je škúlenie smerom von, ktoré býva spojené s vrodenou krátkozrakosťou /chyba so znamienkom „ – „/. Takéto oko nemusí pri pohľade dovnútra zaostrovať /akomodovať/ vnútorné okohybné svaly ochabujú a oko sa môže uchyľovať smerom von.

Strabizmus /škúlenie/ sa lieči čo najskorším nasadením okuliarovej korekcie, ktorá často postačuje na dosiahnutie rovnovážneho postavenia očí. Ak oko aj po nasadení okuliarov ubieha, je na mieste operácia. Operovať  treba do 7. roku veku. Neskôr už mozog nedokáže spojiť obrazy oboch očí v jednotný priestorový vnem!

Do IzakVisionCenter prichádzajú aj dospelí klienti so strabizmom /škúlením/. Sú to tí, ktorí neboli v detstve z rôznych dôvodov operovaní, alebo boli operovaní neúspešne. V dospelosti možno operáciou dosiahnuť výrazné kozmetické zlepšenie takmer do rovnovážneho postavenia očí.

Operovať vieme aj tzv. paralytické strabizmy, ktoré vznikajú po úrazoch oka a mozgu, po zápaloch nervov zásobujúcich okohybné svaly, či po náhlych cievnych príhodách.  K operáciám pristupujeme až po vyčerpaní všetkých možností konzervatívnej liečby.  Pooperačné výsledky sú závislé od príčiny vzniku takéhoto strabizmu /škúlenia/.