Katarakta (Sivý zákal) - bežne označovaný aj ako šedý zákal

 

Katarakta / sivý zákal / je ochorenie oka, resp. jeho šošovky. Pri katarakte dochádza ku zhoršovaniu videnia v dôsledku zakalovania šošovky. Postihnutý človek má pocit hmlistého videnia, ktoré sa postupne zhoršuje. Toto ochorenie postihuje ľudí najčastejšie po 60 roku života.

Operácia sivého / šedého / zákalu

Operácia sivého / šedého / zákalu je najčastejšou operáciou, ktorá sa dnes rutínne robí vo všetkých vyspelých krajinách. Vo svete sa ročne urobí 10 miliónov operácií katarakty, na Slovensku 45 tisíc. 

Pre mikrochirurgiu sivého zákalu používane v IzakVisionCenter najnovší ultrazvukový fakoemulzifikátor CENTURION. Celú operáciu vykonávame cez miniatúrny rez v rohovke dlhý cca 2 mm. Rez robí skúsená ruka mikrochirurga diamantovým mikronožom. Po otvorení predného púzdra šošovky sa skalené jadro rozdrtí a odsaje. Následne sa odsaje skalená kôra šošovky a vyčistí sa púzdro. Do púzdra sa implantujú rôzne modely umelých vnútroočných šošoviek v zrolovanom stave. V oku sa umelá šošovka rozvinie a uloží do púzdra vlastnej šošovky. Po skončení operácie sa rana vďaka tenulinkému mikrorezu sama uzavrie a preto ju netreba šiť. Len výnimočne je treba ranu zašiť stehom, ktorý je tenší ako ľudský vlas (u detí a pri krátkozrakosti).


V IzakVisionCenter používame najkvalitnejšie umelé vnútroočné šošovky (monofokálne, bifokálne, trifokálne, multifokálne), ktoré si vyberá klient po komplexnom predoperačnom vyšetrení a po precíznej konzultácii, podľa svojich individuálnych potrieb.


Prvú umelú vnútroočnú šošovku na Slovensku implantoval v Banskej Bystrici práve prof.Izák už v roku 1979. Prof. Milan Izák so svojimi klinickými skúsenosťami a tisíckami zoperovaných pacientov patrí k absolútnej špičke v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom význame. Bol to práve on, kto v roku 1988 ako prvý v Československu použil pri operácii katarakty metódu fakoemulzifikácie, ktorá sa úspešne využíva dodnes.


MUDr. Andrea Izáková sa niekoľko rokov venovala výskumu a vývoju v oblasti umelých vnútroočných šošoviek vo výskumných centrách na univerzitách v Charlestone, v Južnej Karolíne a v Salt Lake City, Utah, USA. Okrem štúdia materiálov použitých na výrobu umelých vnútroočných šošoviek sa s tímom pod vedením prof. Davida J. Appla a ďalších svetoznámych profesorov venovala štúdiu aj dizajnu týchto implantátov. Kombinácia našich dlhoročných klinických skúseností v spojení s najnovšími vedeckými poznatkami zaručuje pacientom, že v našom centre implantujeme najkvalitnejšie šošovky pre maximálnu spokojnosť pacientov.

Vďaka dokonalej technike sa mikrochirurgia katarakty stala rutínnou operáciou s minimálnym výskytom komplikácii. Po krátkom odpočinku pacient odchádza do domáceho ošetrovania. Dôležitá je kontrola, ktorú vykonávame 24 – 48 hod. od operácie a dôkladné doošetrovanie oka v domácom prostredí.