Rohovka je priehladná predná časť obalu očnej gule. Pre správnu optickú funkciu musí byť rohovka číra a správne pravidelne zakrivená. Zakrivenie rohovky meriame v dioptriách. Správne zakrivenie obnáša 43.0 Dptr. Len číra a správne zakrivená rohovka umožňuje správny prechod svetelných lúčov do vnútra očnej gule a vytvorenie bodového ohniska na sietnici. Bodové ohnisko na sietnici je nevyhnutným predpokladom pre vnímanie ostrého obrazu.

Astigmatizmus je porucha zakrivenia rohovky. Ak je rohovka rozdielne zakrivená v dvoch rovinách (meridiánoch alebo poludníkoch) hovoríme o pravidelnom astigmatizme. Ak je rohovka nepravidelne zakrivená v niekoľkých rovinách, hovoríme o nepravidelnom astigmatizme.

Pravidelný astigmatizmus je väčšinou vrodený. Len málokedy sa vyskytuje samostatne. Väčšinou je spojený s ďalšími refrakčnými chybami, t.j. s ďalekozrakosťou alebo krátkozrakosťou. V priebehu rastu organizmu, dospievania i celého života sa astigmatizmus mení len veľmi málo. Jeho nárast môže znamenať súbežné ochorenie rohovky, ktoré je treba diagnostikovať a zavčasu liečiť.

Pre správne zakrivenie rohovky je dôležitá aj jej hrúbka a jej správna stavba (najmä poprepájanie kolagénových vláken). Pri niektorých ochoreniach ako je keratokonus dochádza k rozvolneniu kolagénových vláken, ku stenšovaniu rohovky a jej progresívnemu vyklenovaniu, čo býva spojené s pravidelným, častejšie aj nepravidelným astigmatizmom.

Nepravidelný astigmatizmus vzniká najmä po prekonaných zápalových alebo pri degeneratívnych ochoreniach rohovky.

Korekcia astigmatizmu

Prvou možnosťou je korekcia okuliarmi.

Ďaľšou možnosťou sú kontaktné šošovky. Kontaktné šošovky sú však limitujúce, vyžadujú vysoké hygienické návyky. Ak sa tieto nedodržiavajú, hrozí zanesenie infekcie do oka s niekedy veľmi vážnymi trvalými následkami. V súvislosti s kontaktnými šošovkami je tiež treba vedieť, že rohovka prijíma 90% kyslíka z okolitého vzduchu. Kontaktné šošovky tento príjem blokujú. Permeabilné kontaktné šošovky menej, ale pri dlhodobom nosení aj týchto, tkanivo rohovky si kompenzuje nedostatok kyslíka jeho prívodom cez okolité cievy spojivky. Tieto cievy prerastajú do rohovky, ktorá má byť pre svoju normálnu zrakovú funkciu bezcievna. Astigmatické kontaktné šošovky sú vyrábané pre korekciu len nižších hodnôt astigmatizmu. V našom centre kontaktné šošovky pacientom odporúčame len na príležitostné nosenie.

V prípade, že pacient nechce nosiť okuliare alebo nosí kontaktné šošovky takmer celý deň, je ďaľšou možnosťou refrakčná operácia excimerovým laserom.

Astigmatizmus je možné korigovať aj implantáciou fakických refrakčných umelých vnútroočných šošoviek (pričom vlastná šošovka v oku ostáva). Pre korekciu týchto refrakčných chýb sa vyrábajú torické myopické ako aj torické hypermetropické umelé vnútroočné šošovky. 

Niektoré väčšinou myopické astigmatizmy možno korigovať aj nárezmi rohovky, tzv. incizionálnou astigmatickou keratotómiou (IAK).

Po 50- tom roku života je možná aj výmena vlastnej šošovky za umelú vnútroočnú šošovku (bifokálnu, trifokálnu alebo multifokálnu torickú), ktorá je presne vypočítaná a zbaví pacienta okuliarov do diaľky aj na blízko (metóda PRELEX).