OPERÁCIA  SIVÉHO ZÁKALU

Pre mikrochirurgiu sivého zákalu používane v IzakVisionCenter najnovší ultrazvukový fakoemulzifikátor CENTURION. Celú operáciu vykonávame cez miniatúrny rez v rohovke dlhý cca 2 mm. Rez robí skúsená ruka mikrochirurga diamantovým mikronožom. Po otvorení predného púzdra šošovky sa skalené jadro rozdrtí a odsaje. Následne sa odsaje skalená kôra šošovky a vyčistí sa púzdro. Do púzdra sa implantujú rôzne modely umelých vnútroočných šošoviek v zrolovanom stave. V oku sa umelá šošovka rozvinie a uloží do púzdra vlastnej šošovky. Po skončení operácie sa rana vďaka tenulinkému mikrorezu sama uzavrie a preto ju netreba šiť. Len výnimočne je treba ranu zašiť stehom, ktorý je tenší ako ľudský vlas (u detí a pri krátkozrakosti).


V IzakVisionCenter používame najkvalitnejšie umelé vnútroočné šošovky (monofokálne, bifokálne, trifokálne, multifokálne), ktoré si vyberá klient po komplexnom predoperačnom vyšetrení a po precíznej konzultácii, podľa svojich individuálnych potrieb.


Prvú umelú vnútroočnú šošovku na Slovensku implantoval v Banskej Bystrici práve prof.Izák už v roku 1979. Prof. Milan Izák so svojimi klinickými skúsenosťami a tisíckami zoperovaných pacientov patrí k absolútnej špičke v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom význame. Bol to práve on, kto v roku 1988 ako prvý v Československu použil pri operácii katarakty metódu fakoemulzifikácie, ktorá sa úspešne využíva dodnes.


MUDr. Andrea Izáková sa niekoľko rokov venovala výskumu a vývoju v oblasti umelých vnútroočných šošoviek vo výskumných centrách na univerzitách v Charlestone, v Južnej Karolíne a v Salt Lake City, Utah, USA. Okrem štúdia materiálov použitých na výrobu umelých vnútroočných šošoviek sa s tímom pod vedením prof. Davida J. Appla a ďalších svetoznámych profesorov venovala štúdiu aj dizajnu týchto implantátov. Kombinácia našich dlhoročných klinických skúseností v spojení s najnovšími vedeckými poznatkami zaručuje pacientom, že v našom centre implantujeme najkvalitnejšie šošovky pre maximálnu spokojnosť pacientov.

Vďaka dokonalej technike sa mikrochirurgia katarakty stala rutínnou operáciou s minimálnym výskytom komplikácii. Po krátkom odpočinku pacient odchádza do domáceho ošetrovania. Dôležitá je kontrola, ktorú vykonávame 24 – 48 hod. od operácie a dôkladné doošetrovanie oka v domácom prostredí.