Telefonický kontakt: +421 917 887 722

Ordinačné hodiny: Pondelok - Piatok ( 8:00 - 16:00 )

Izak Vision Center

NÁŠ ODBORNÝ TÍM

doktor.png

Zakladateľ kliniky
Prof. MUDr. MILAN IZÁK, PhD. FEBO

Má mnohoročné skúsenosti s refrakčnými laserovými operáciami oka, vykonáva ich od roku 1994; od roku 1993 je držiteľom certifikátu na laserové operácie oka americkej firmy Summit a od roku 2009 od nemeckej firmy Wave Light. Je autor stoviek prednášok a publikácií, z ktorých niektoré dostali medzinárodné ocenenie:
- 2x najlepšia prednáška na ASCRS (USA), 2x ocenenie OSCARa za odborný videofilm (San Francisco, USA - 2003 a 2006), 1x ocenenie za najlepší videofilm (Americká akadémia - San Diego, USA - 2005), najlepší videofilm - WOC kongres Hong Kong - 2008.

Člen mnohých prestížnych medzinárodných medicínskych organizácií


Medzinárodne uznávaný odborník v oblasti oftalmológie


Člen redakčných rád viacerých medzinárodných odborných vedeckých časopisov


Žiak a spolupracovník svetoznámeho ruského profesora S. N. Fjodorova.

Emeritný prednosta II. očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej Univerzity FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici


Pionier a inventor mnohých nových diagnostických a liečebných, najmä mikrochirurgických metód v rámci Slovenska i Československa

0
rokov praxe
0
Výučbových videofilmov
0
Zlepšovacích návrhov
 

1985

Za vynikajúcu prácu

Nositeľ štátneho vyznamenania ČSSR "Za vynikajúcu prácu"

 

1997

Vymenovanie za profesora

Udelenie akademickeho titulu profesor

 

1998

Cena primátora

Cena primátora mesta Banská Bystrica

 

2004

Kríž prezidenta SR II. stupňa

Nositeľ vyznamenania - Kríža prezidenta SR II. stupňa

 

2007

Získal titul FEBO

Fellow of European Board of Ophthalmology

 

2009

Cena predsedu

Cena predsedu banskobystrického samosprávneho kraja

 

1979, 1989, 1999

Zlatá medaila J. E. Purkyně

Nositeľ bronzovej, striebornej i zlatej medaily J. E. Purkyně

1989

Medaila J. B. Guota

Nositeľ pamätnej medaily J.B.Guota

 

2006

Ambasador firmy OPHTEC

Držiteľ titulu Ambasador Holandskej firmy OPHTEC

 

2006

Slovenská Lekárska Spoločnosť

Čestné členstvo Slovenská Lekárska Spoločnosť

 

2009

Česká Lekárska Spoločnosť

Čestné členstvo Česká Lekárska Spoločnosť

2009

Čestná Medaila

Medaila Spoločnosti Lékařsko – Slowanskej w Pešti

2010

Zirmova cena

Nositeľ Zirmovej ceny Českej oftalmologickej spoločnosti - 2010

izakova2.png


MUDr. ANDREA IZÁKOVÁ, PhD.

 • Absolvovala 2 - ročný fellowship ako Ocular Pathology Postgraduate Fellow in Center for Research on Ocular Therapeutics and Biodevices, Storm Eye Institute, Medical University of South Carolina, USA pod vedením prof. Davida Appla a bola hodnotená ako 10% najlepších "fellows" z celkového počtu 210 v jeho tíme od roku 1981 do roku 2002

 • pracovala na pozícii Faculty v John A. Moran Eye Center, University of Utah, USA pod vedením prof. Randall Olsona, prof. Nicka Mamalisa a prof. Davida Appla a v roku 2003 jej bola ponúknutá permanentná pozícia assistent profesora v John A. Moran Eye Center

 • Vykonala 116 odborných prednášok a posterov a 27 odborných videofilmov na rôznych svetových kongresoch a sympóziách, publikovala vo svetových periodikách ako prvý autor a spoluautor spolu 36 prác, je prvým autorom a spoluautorom v 22 monografiách

 • Získala spolu 8 medzinárodných cien za najlepšiu prednášku alebo videofilm ako autor, alebo spoluautor a cenu za najlepšiu publikáciu roka 2004 v oftalmologickej literatúre v Slovenskej republike

 • Je členkou mnohých prestížnych medzinárodných medicínskych organizácií

 

1997

Vysoká škola

Absolventka LF UK v Bratislave v roku

 

2000-2010

Atestácia

Oftalmológia - Katedra oftalmológie SZU

 

2000

Fellowship

Ocular Pathology Postgraduate Fellow in Center for Research on Ocular Therapeutics and Biodevices, Storm Eye Institute, Medical University of South Carolina. Charleston, SC, USA

 

2002

Faculty v John A. Moran Eye Center

Pod vedením prof. Randall Olsona, prof. Nicka Mamalisa a prof. Davida Appla.University of Utah - Salt Lake City, UT, USA

 

2003

Certifikát INTACS

Certifikovaným chirurgom pre implantáciu INTACS

 

2009

Postgraduálne doktorské štúdium

Postgraduálne doktorské štúdium na Karlovej univerzite v Prahe na očnej klinike v Hradci Králové

 

2009

Certifikát Wave Light

certifikát na refrakčné a terapeutické excimer laserové operácie oka od firmy Wave Light

schwarz1.png


MUDr. Filip Schwarz

LEKÁR V ŠPECIALIZAČNEJ PRÍPRAVE 

 • Štúdium medicíny úspešne ukončil na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2017.
 • Svoju chirurgickú prax zbieral na klinike spondylochirurgie a 1. klinike všeobecnej chirurgie FN Motol v Prahe do roku 2018 .
 • Od roku 2019 pracuje pod vedením profesora Izáka v IzakVisionCenter (IVC) a je zaradený v špecializačnej príprave v odbore oftalmológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.
 • Počas svojho pôsobenia v IVC sa stal spoluautorom viacerých víťazných prednášok profesora Izáka v rámci slovenských a medzinárodných oftalmologických kongresov. Videofilm Cataracta after previous radial keratotomy získal 1. miesto v kategórii Difficult and special cases na ESCRS 2020.
 • V marci 2022 absolvoval v Barcelone kurz zameraný na výpočet umelých vnútroočných šošoviek.
doktorka55.png


MUDr. Lýdia Hankovská, FEBO

LEKÁR OFTALMOLÓG
 • Je očná lekárka s praxou a skúsenosťami získanými na Slovensku aj v zahraničí.
 • Štúdium medicíny úspešne ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové v roku 2013.
 • Ako sekundárna lekárka pôsobila na II. očnej klinike vo Fakultnej nemocnici F. D.Roosevelta v Banskej Bystrici do roku 2017.
 • Absolvovala mesačnú klinickú stáž na St. Eriks Hospital v Štokholme a stáž na prestížnej Moorfields Eye Hospital v Londýne.
 • Absolvovala školu mikrochirurgie katarakty a oka vo Zvolene aj Martine.
 • Špecializáciu v odbore oftalmológia získala na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave v roku 2019.
 • Ako odborná očná lekárka pracovala na očnej ambulancii v Žiline do roku 2021.
 • Získala vzácne skúsenosti počas klinického dňa na očnom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Žiline pod vedením primára očného oddelenia MUDr. Michala Štubňu, PhD.
 • V IzakVisionCenter pracuje od 1. septembra 2021.
 • V novembri 2021 zložila európsku atestačnú skúšku z oftalmológie a získala prestížny európsky titul FEBO.
 • V apríli 2022 absolvovala kurz v Barcelone zameraný na výpočet umelých vnútroočných šošoviek.
 • Je spoluautorkou prednášok a videí profesora Izáka na slovenských a zahraničných podujatiach.
rastocka.png


OĽGA RASTOCKÁ

 • Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici (maturita 1975)
 • 1975 – 1984 Očné oddelenie KÚNZ Banská Bystrica
 • 1984 – 2014 Centrálne operačné sály FNsP F.D.Roosewelta v Banskej Bystrici (inštrumentárka II. očnej kliniky SZU)
 • 1980 - Špecializácia – inštrumentovanie na operačnej sále
 • 1995 - Diplomovaná operačná sestra
 • 2014 – IzakVisionCenter v Banskej Bystrici - inštrumentárka na operačnej sále
 • Aktívna účasť na kongresoch SOS
houskova.png


LENKA HOUŠKOVÁ

 • Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene (maturita 1992)
 • 2008 - 2009 II. Očná klinika Slovenskej zdravotníckej Univerzity FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici (inštrumentárka)
 • 2009 - IzakVisionCenter v Banskej Bystrici – administrátorka, sestra na očnej ambulancii a inštrumentárka
 • Aktívna účasť na kongresoch SOS
rakovska.png


ANDREA RAKOVSKA

 • Stredná zdravotnícka škola v Prešove (maturita 1995)
 • 1996- stomatológ- zdravotná sestra v zubnej ambulancii
 • 1999- Meditop Der Pflegedienst Der Artzte- Wiesbaden- ošetrovateľka
 • 2000-2001- Okresná nemocnica Bad Schwalbch- praktikantka na internom oddelení
 • 2001 - uznanie vzdelania- Urkunde Regierungspräsidium Darmstadt
 • 2002- St. Josefs- Hospital Wiesbaden - zdravotná sestra na kardiologickom oddelení
 • 2002-2006- Pflegen und Hauswirtschaft - zdravotná sestra, zástupkyňa majiteľky a hl. sestry
 • 2017 – IzakVisionCenter v Banskej Bystrici - administrátorka, sestra na očnej ambulancii a asistentka na operačnej sále
Dohodnite si konzultáciu

Radi vám zodpovieme vaše otázky na vstupnom vyšetrení na našej klinike.

Prečo si VYBRAŤ NÁS?

Tím – všetci lekári sú vybraní a vyškolení prof. Izákom
Prof. Izák je emeritný prednosta II. očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej Univerzity FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Pionier   a inventor mnohých nových diagnostických a liečebných, najmä mikrochirurgických metód v rámci Slovenska i Československa. Medzinárodne uznávaný odborník v oblasti oftalmológie.
Bezpečnost – súhra techniky, erudície a skúseností
Široké spektrum operácií – komplexná starostlivosť
Tradícia
facebook_page_plugin

Zmluvné poisťovne