V IzakVisionCenter sa vykonávajú všetky plastické a rekonštrukčné operácie na prednom segmente oka a na jeho okolí, t.j. na mihalniciach (viečkach). Všetky operácie sa robia na mikrochirurgickej úrovni, čo znamená pod operačným mikroskopom, najnovšími mikrochirurgickými postupmi a pri použití jemných mikronástrojov a stehov.

Napríklad pterygium, čo je duplikatúra spojivky prerastajúca na rohovku, odstraňujeme napred mikrochirurgicky pomocou diamantového noža. Pri rozsiahlych pterygiach je potrebné použiť autotransplantát spojivky, t.j. spojivky z iného miesta toho istého oka alebo z oka druhého. Len vo výnimočných prípadoch je treba urobiť transplantáciu rohovky od iného jedinca. Pterygium však rado recidivuje. Preto v IVC robíme 7 – 14 dní po mikrochirurgickom odstránení pterygia PTK.

PTK je fototerapeutická keratektómia – vyhladenie rohovky pomocou excimerového lasera s následnou niekoľko sekúnd trvajúcou aplikáciou roztoku Mitomycínu C na povrch rohovky. Táto kombinovaná liečba zabraňuje recidívam pterygia a výrazne prispieva k spokojnosti pacientov.

Pri niektorých operáciách sa využíva zmrazovanie pomocou kryochirurgickej jednotky firmy KEELER.

Malé a stredne veľké bradavice a nádorčeky sa odstraňujú pomocou radiovlnového prístroja ELLMAN. Rádiovlnový prístroj zabezpečuje jemnejšie rezy a rýchlejšie hojenie s minimálnym jazvením. Kozmetické výsledky pri plastických operáciách s použitím radiovlnového prístroja ELLMAN sú vynikajúce.

Pri veľkých nádoroch mihalníc robíme resekcie (vyseknutie) alebo plastickú úpravu pomocou lalokov kože k maximálnej spokojnosti našich pacientov.

Na mihalniciach ďalej vykonávame operácie: odstránenie jačmeňa (chalazion), korekcie previsu kože (blefarochalasis), operácia poklesu hornej mihalnice (ptóza), korigovanie patologického postavenia mihalníc/viečok (ektropium, entropium), odstránenie ostrovčekov žltavých deposít/usadenín cholesterolu v koži hornej alebo dolnej mihalnice (xantelazma), atď.

Operácie na prednom segmente oka a mihalniciach vykonávame v lokálnej anestézii. U zdravého človeka nie je potrebná špeciálna predoperačná príprava. Po operácii pacient odchádza domov podrobne informovaný o domácom ošetrovaní. V prípade, že boli počas operácie použité stehy, kontrolu má pacient o týždeň, kedy stehy vyberieme. Všetky detaily predoperačnej prípravy, samotnej operácie, pooperačného ošetrovania a hojenia dostane pacient po podrobnom vyšetrení v našom centre počas konzultácie.