Fototerapeutická keratektomia (PTK) je metóda, pri ktorej možno excimerovým laserom odstrániť povrchové jazvy rohovky, zákaly rohovky, liečiť nehojace sa defekty epitelu spôsobené úrazom, zápalom, či iné napr. degeneratívne ochorenia rohovky

Na začiatku operácie sa aplikuje 20% alkohol na rohovku, ktorý umožní uvoľniť a odklopiť epitel rohovky.  Excimerovým laserom sa odstráni potrebná vrstva rohovky. Následne sa epitel priloží na pôvodné miesto a naloží sa liečebná kontaktná šošovka na približne 3 dni.

U pterýgia, ktoré často prerastá na rohovku, PTK výrazne prispieva k ideálnemu hojeniu a zníženiu rizika recidívy. V takomto prípade je pterýgium najprv odstránené mikrochirurgicky a následne je realizované PTK na vyhladenie povrchu rohovky, eventuálne časti bielka.

Pred samotným zákrokom je nutné podrobné očné vyšetrenie pacienta. Po ňom nasleduje detailná konzultácia zameraná na individualitu nálezu na rohovke.  Nasleduje poučenie o operačnom priebehu, predoperačnom, pooperačnom ošetrovaní a zrakovej rehabilitácii.

Hlavným prínosom PTK je možnosť odstránenia poškodeného tkaniva rohovky s vysokou precíznosťou a bez poškodenia okolitého tkaniva. Veľkým benefitom je táto metóda hlavne pre pacientov, u ktorých by inak prichádzala do úvahy iba transplantácia vrstvy rohovky alebo rohovky v celej hrúbke. K pooperačnej spokojnosti pacientov výrazne prispieva aj priaznivý kozmetický prínos tejto metódy.