Zelený zákal je archaickým, teda starým zaužívaným názvom pre ochorenie oka, ktorého najčastejším príznakom je zvýšený vnútroočný tlak. Názov zelený zákal vznikol preto, lebo v konečných fázach ochorenia, kedy vzniká už slepota, vyžaroval zo zrenice postihnutého oka zelenkavý svit. Našťastie vďaka prevencii, včasnej diagnostike a účinnej farmakologickej a mikrochirurgickej liečbe sa so slepotou z glaukómu dnes stretávame len výnimočne. Vačšinou ide o prípady, keď sa ochorenie vyskytuje bezpríznakovo, t.j. len s málo zvýšeným vnútroočným tlakom alebo výnimočne aj pri normálnom vnútroočnom tlaku /tzv.normotenzný glaukóm/, pri ktorom sa na poruchách videnia výrazne podieľajú poruchy krvného zásobenia zrakového nervu.

Zvýšený vnútroočný tlak a poruchy prekrvenia zrakového nervu sa najviac podieľajú na poruchách videnia, ktoré sú žiaľ irreverzibilné, t.j. nenávratné. V okolí zrakového nervu odumierajú gangliové bunky sietnice, ubúda nervových vlákien v sietnici i v zrakovom nerve. Prejavuje sa to defektami v zornom poli, neskôr zužovaním zorného poľa, a v neliečených prípadoch vážnymi poruchami zraku, praktickou ba až úplnou slepotou.

Rizikové faktory pre zelený zákal:

Rizikovými faktormi pre zelený zákal glaukóm  sú:

 • vek nad 65 rokov
 • častý výskyt v rodine
 • cukrovka
 • choroby srdca a ciev
 • ťažké vnútroočné zápaly
 • silná ďalekozrakosť a krátkozrakosť
 • liečba streoidnými prípravkami

V prevencii glaukómu platí nepodceniť akékoľvek poruchy videnia a vždy navštíviť očného lekára. Súčasťou očného vyšetrenia u každého pacienta nad 40 rokov musí byť zmeranie vnútroočného tlaku.

Rozdiel medzi sivým a zeleným zákalom:

Mnohí pacienti sa pýtajú na rozdiel medzi zeleným a sivým zákalom. Ten zásadný rozdiel je v tom, že pri sivom zákale je účinná liečba len operačná a po operácii pacient nadobúda znova vo väčšine prípadov 100 % zrak. Pri zelenom zákale je možné pri akejkoľvek liečbe /medikamentóznej či chirurgickej/ zachovať len to videnie, s ktorým pacient k lekárovi prišiel !!!

Aké sú príznaky zeleného zákalu glaukómu ?

Pri glaukóme s otvoreným uhlom môže byť priebeh dlhý asymptomatický, čiže bez príznakov. A to je tá nejnebezpečnejšia forma glaukómu. Pri vysokom vnútroočnom tlaku sa môžu objavovať farebné kruhy okolo svetelných zdrojov.V neskoršom priebehu dochádza k defektom v zornom poli, zužovanie zorného poľa až k praktickému, či úplnému oslepnutiu. Akútny glaukóm sa prejavuje tvrdým, červeným okom so zreničkou nereagujúcou na svetlo. Je spojený s bolesťami oka, vyžarujúcimi do nadočnicového oblúka. Sprevádzajúcimi príznakmi sú bolesti hlavy, nevoľnosť až vracanie.
Vrodený glaukóm je u postihnutých detí nápadný veľmi veľkými, slziacimi očami, citlivými na svetlo a kŕčovým sťahom mihalníc. Geneticky viac zaťažená je rómska populácia.

Pre presnú diagnostiku zeleného zákalu glaukómu v IzakVisionCenter robíme:

 • dôkladnú rodinnú a osobnú anamnézu
 • precízne vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
 • dôkladné vyšetrenie predného segmentu oka
 • vyšetrenie hrúbky rohovky /pachymetria/
 • zmeranie VOT /vnútroočný tlak/
 • vyšetrenie dúhovkovo-rohovkového uhla /gonioskopia/
 • vyšetrenie zorného poľa Goldmanovým a počítačovým perimetrom
 • vyšetrenie vrstvy nervových vlákien a gangliových buniek sietnice /OCT/
 • vyšetrenie terča zrakového nervu /OCT/
 • tzv. záťažový test /v niektorých prípadoch/

Na vyšetrenie OCT  /ocular coherent tomography/ používame najnovší americký prístroj OPTOVUE vybavený aj pre vyšetrenie cievneho riečišťa – ANGIO-OCT.

Liečba glaukómu (zelený zákal)

Liečba glaukómu spočíva vo vačšine prípadov kvapkaním liekov na zníženie vnútroočného tlaku aj niekoľkokrát denne. Liekov na to určených je v dnešnej dobe už veľmi veľa. Záleží na vhodnom výbere skúseného očného lekára.

Ak znížiť vnútroočný tlak nepomáhajú lieky, je na mieste operácia. Mikrochirurgických operácii zeleného zákalu (glaukómu) je tiež niekoľko. Cieľom je zlepšiť odtok tekutiny z oka a tým znížiť vnútroočný tlak. V ostatnom čase sa úspešne využívajú drenážne operácie pomocou rôznych shuntov. Drenážne shunty sú zhotovované z rôznych materiálov. V IVC úspešne využívame EXPRESS zhotovený z nehrdzavej ocele. Zlepšiť cirkuláciu vnútroočnej tekutiny možno v niektorých prípadoch vytvorením malého otvoru v dúhovke pomocou špeciálneho YAG lasera. Tento laser máme tiež v IVC k dispozícii a úspešne ho využívame.

Prof.Izák už dlhé roky zastáva názor, že pri súčasnom výskyte zeleného i sivého zákalu je na mieste aj pri minimálne skalenej šošovke operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky. Ľudská šošovka je hrubá 3-4 mm. Ak sa táto nahradí šošovkou umelou, ktorá je hrubá len 1-2 mm uvolní sa v oku priestor pre lepšiu cirkuláciu moku a následne dochádza k pooperačnému zníženiu vnútroočného tlaku.
Pri glaukóme treba vnútroočný tlak doživotne sledovať každých 6-8 týždňov. Kontrolu  perimetra a OCT vykonávame podľa potreby, spravidla 1x za rok.