lasrova operacia oci

Excimer laserová korekcia refrakčných chýb sa vo svete vykonáva od roku 1987. Teoretický základ tejto principiálne novej metódy dal američan TROCKEL, prvú operáciu na ľudskom oku však uskutočnil nemec Prof. SEILERProf. IZÁK začal na Slovensku využívať túto novú technológiu na americkom prístroji SUMMIT A PEX PLUS SVS v roku 1994.Tento prístroj získal ako prvý schválenie veľmi prísnou FDA pre používanie na americkom trhu.

Princípom metódy je, že laserový lúč riadený počítačom odstráni veľmi tenkú povrchovú vrstvu rohovky  (tisíciny milimetra),  čím sa zmení zakrivenie rohovky a dosiahne sa vyrovnanie dioptrickej chyby oka. Hrúbku tkaniva rohovky, ktorú je treba odstrániť a nové vymodelovanie povrchu rohovky vypočíta počítač podľa druhu refrakčnej chyby a podľa počtu zadaných dioptrií.

Je dôležité si uvedomiť, že operácia excimerovým laserom odstraňuje refrakčnú chybu oka zákrokom na rohovke, pričom anatomická stavba krátkozrakého alebo ďalekozrakého oka  (dĺžka očnej gule)  zostáva i po tejto operácii nezmenená. Podrobnejšie vysvetlenie dostanete pri konzultácii v IZAK VISION CENTER.