V tejto oblasti stavia IzakVisionCenter na bohatú tradíciu. Už začiatkom 60-tich rokov minulého storočia sa prof. Izák intenzívne zaujímal o priekopnícke práce Nemcov Harmsa a Mackensena z 50-tich rokov a začal operovať pod operačným mikroskopom. Od roku 1973 po prvých návštevách Kliniky mikrochirurgie oka v Moskve začala jeho spolupráca so svetovým mikrochirurgom prof. Fjodorovom.


Operácie pod mikroskopom umožnili principiálne nové prístupy, ktoré predtým nebolo možné vykonávať. Nové postupy, kvalitné mikrochirurgické inštrumenty a nové prístroje pre mikrochirurgiu rýchlo rozšírili arzenál mikrochirugických operácii. Prof. Izák propagoval ako prvý v Československu mikrochirurgiu oka ako jediný spôsob, akým sa v budúcnosti operácie budú vykonávať. Aj proti odporu vtedajších odborných autorít presadzoval túto myšlienku na kongresoch doma i v zahraničí v publikáciách i takzvaných ''live surgery'' pri ktorých sa obraz operovaného oka prenášal do kongresových sál pre stovky účastníkov kongresov. Keď sa v roku 1977 MUDr. Izák stal primárom očného oddelenia Krajskej nemocnice v Banskej Bystrici, nariadil odstrániť stropnú operačnú lampu a prikázal vykonávať všetky operácie len pod operačným mikroskopom. Stal sa tak priekopníkom mikrochirurgie oka v Československu.


Prof. Izák je pionierom mnohých nových mikorochirurgických postupov v Československu.


Zaviedol:

 • 1979 – implantácia prvej umelej vnútroočnej šošovky po odstránení sivého zákalu
  Do rutinnej praxe zaviedol mnoho ďalších inovatívnych operácií oka, ktoré sa dovtedy v Československu nevykonávali:
 • Operácia sivého zákalu ultrazvukom - fakoemulzifikácia
 • Mikrochirurgické protiglaukómové operácie  /skléroangulorekonštrukcia, hlboká perforujúca a neperforujúca sklerektómia, subsklerálna implantácia stentov: Ex-Press,
  Micro Gold Shunt, T-Flux, SK gél, Aquaflow (kolagénový valček)/
 • Lamelárne transplantácie rohovky
 • Rotačná autokeratoplastika
 • Implantácia keratoprotéz /Cardona, Fyodorov-Zuyev, Worst Champagne Cork, AlphaCor/
 • Nové operačné postupy pri odlúpení sietnice
 • Zadná skléroplastika pri ťažkej progresívnej krátkozrakosti
 • Pars plana vitrektómia
 • Fotokoagulácia a laserkoagulácia nádorov cievovky a sietnice
 • Bloková excízia maligného melanómu cievovky.
 • YAG laserová kapsulotómia.
 • Extrakcia cudzích vnútroočných teliesok cez pars plana.
 • LASIK pri liečbe krátkozrakosti.
 • Implantácia refrakčných umelých vnútroočných šošoviek  /ARTISAN/ARTIFLEX/ pri krátkozrakosti a ďalekozrakosti
 • Implantácia intrakorneálnych prstencov INTACS pri keratokóne
 • Cross-linking pri keratokóne
 • Implantácia aniridických umelých vnútroočných šošoviek pri chýbaní dúhovky
 • Implantácia umelej silikónovej dúhovky
 • IAK – incizionálna astigmatická keratektómia pri liečbe astigmatizmu

 

V IzakVisionCenter sa predoperačne využíva najmodernejšia technika pre komplexnú diagnostiku. Len na základe tejto diferenciálnej diagnostiky sa určuje optimálny mikrochirurgický postup. Pri mikrochirurgii sa používajú najmodernejšie prístroje :

Najnovší operačný mikroskop firmy Zeiss-Lumera 700 so zariadením pre fotodokumentáciu a nahrávanie videofilmov.

Najnovší ultrazvukový prístroj pre fakoemulzifikáciu sivého zákalu CENTURION od firmy Alcon.

Kryochirurgická jednotka od firmy KEELER.

Radiovlnový prístroj na plastické operácie mihalníc a odstraňovanie bradavíc a nádorčekov oka a jeho okolia a ďalšie.

 

Nevyhnutnou súčasťou mikrochirurgie je špeciálne inštrumentárium. Na otváranie oka používame výlučne drahé diamantové či safírové nože, ktoré dovoľujú ultra jemné rezy, šetrné zaobchádzanie s tkanivom a rýchle hojenie s minimálnymi jazvičkami.

Pomocou horeuvedenej fotodokumentácie a nahrávaním na videofilmy uchovávame priebehy operácie, ktoré využívame samozrejme anonymne (so súhlasom pacienta), pre vedecké účely. Foto a video dokumentácia slúži v prípade potreby aj pre posudkové účely.

V IzakVisonCenter sa vykonávajú všetky mikrochirurgické operácie na prednom segmente oka a jeho okolí a niektoré operácie aj na zadnom segmente oka.