Rohovka je priezračná, predná časť obalu oka, cez ktorú doň vstupujú svetelné lúče. Pre svoju správnu optickú funkciu musí byť rohovka nielen číra, ale aj pravidelne zakrivená vo všetkých poludníkoch. Za pravidelné zakrivenie rohovky zodpovedá jej najhrubšia časť – stróma. Táto sa skladá z množstva kolagénových vláken pospájaných tmelovou hmotou. 

Čo je keratokonus

Keratokonus, je degeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza k poruchám väzby medzi kolagénovými vláknami a k následnému patologickému vyklenovaniu rohovky. Zoslabená rohovka nadobúda kónický tvar, narastá nepravidelný astigmatizmus, čo sa prejavuje zhoršovaním videnia. Keratokónus sa v začiatočných štádiách často zamieňa za krátkozrakosť.

Časté šúchanie si očí prispieva k progresii keratokónu.
Okuliarová korekcia je úspešná len v začiatočných štádiách ochorenia. Výraznejšie zlepšenie videnia dosahujeme kontaktnými šošovkami najmä tvrdými. Mäkké kontaktné šošovky zväčša kopírujú tvar deformovanej rohovky a výrazné zlepšenie neprinášajú.

Liečba keratokonusu

Okrem kontaktných šošoviek a okuliarov donedávna neexistovala iná možnosť liečby. Transplantácia rohovky sa robí len v pokročilých štádiách ochorenia, kedy zrak klesne pod hranicu potrebnú pre praktický život.

Pri prvom stupni ochorenia sa odporúča len pravidelné sledovanie. Pri druhom a treťom stupni máme dnes k dispozícii dve nové operačné metódy a to implantáciu intrastromálnych prstencov a crosslinking (CXL).

Metóda CXL spočíva v nasýtení povrchu rohovky riboflavínom /Vitamín B2/ a v následnom ožiarení rohovky modrým svetlom špeciálneho lasera o vlnovej dĺžke 360 nm. Dosiahneme tým zosieťovanie kolagénových vlákien a spevnenie rohovky. Obe metódy začal na Slovensku už pred 12 rokmi využívať prof. Izák. Implantoval úspešne viac ako 100 párov prstencov a CXL použil už tiež u viac ako 100 prípadov.

Transplantácia rohovky je určená len pre veľmi pokročilé stupne ochorenia. V ostatných rokoch sa v IzakVisionCenter úspešne využíva  "predná hlboká lamelárna keratoplastika", pri ktorej sa ponecháva tenučká vnútorná vrstva rohovky príjemcu a transplantujú sa len povrchové a stredne hlboké vrstvy rohovky darcu. Pri tejto metóde je menší výskyt pooperačných komplikácii, najmä odlučovacej reakcie.