Najmodernejšie vybavenie

Excimerový laser

Excimer laserová korekcia refrakčných chýb oka sa na pracovisku IZAK VISION CENTER vykonáva na prístroji WaveLight® EX500 Excimer nemeckej firmy WAVE LIGHT, ktorý predstavuje v tejto oblasti najmodernejšiu technológiu (Perfect pulse technology).

Veľmi malý, iba 0,68 mm široký laserový lúč s rovnomerne rozloženou energiou systémom "flying spot" pokrýva rohovku. Výsledkom je veľmi presne vymodelovaný a jemný povrch obrúsenej rohovky s vynikajúcim funkčným výsledkom (High Performace Vision).  Prístroj využíva aktívny a veľmi rýchly fixačný systém (Eye – Tracker),  ktorý kompenzuje aj rýchle kmitavé pohyby oka a predchádza tak k možnej decentrácii ablačnej zóny.

Firma WAVE LIGHT vlastní patent na "WAVE FRONT OPTIMIZED" profil ablácie, ktorý zabraňuje indukcii sférických aberácií vytvorením veľkej, hladkej a pravidelnej optickej zóny, ktorá je základom pre kvalitný vízus – najmä pri podmienkach nočného videnia. Použitím techniky WAVE FRONT OPTIMIZED pri profile asférickej ablácie dochádza len k minimálnej spotrebe tkaniva, vďaka čomu po operácii nehrozí nebezpečenstvo nadmerného stenčenia a patologického vyklenutia rohovky.

Pri vysokej frekvencii laserového lúča sa dosahuje korekcia 1 dioptrie za 2 sekundy. Rýchlosť výkonu zabraňuje nežiadúcemu prehrievaniu a odparovaniu tkaniva rohovky.

OCT Optovue Avanti s OCT angiografiou

Najmodernejšie širokouhlé OCT, ktoré poskytuje detailné a jedinečné zobrazenie sietnice, umožňuje vyhodnotiť chorobné zmeny v rôznych vrstvách sietnice a cievovky a taktiež zrakového nervu.

OCT vyšetrenie je nenahraditeľné v diagnostike vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM),  zápalových zmien sietnice, centrálnej seróznej chorioretinopatie. Umožňuje včasné rozpoznanie glaukómových zmien na zrakovom nerve, meranie vrstvy nervových vláken (RNFL), gangliových buniek (GCC) a vyhodnotenie závažnosti ich porúch s možnosťou porovnania vyšetrení v čase, zobrazenie progresie/regresie ochorenia.

OCT žltej škvrny pred operáciou katarakty napovie, aký funkčný výsledok po úspešnej operácii môžeme očakávať. OCT angiografia umožňuje neinvazívne zobrazenie ciev sietnice bez potreby podania kontrastnej látky, zobrazenie prekrvenia centrálnej krajiny sietnice a zrakového nervu po jednotlivých vrstvách. Modul pre predný segment poskytuje bezkontaktnú pachymetriu (meranie hrúbky rohovky), zmeranie hĺbky a rozsahu chorobných zmien rohovky, meranie rohovkovo-dúhovkového uhla.

Celé vyšetrenie je rýchle, bezbolestné, bezkontaktné a neinvazívne.

OCT Optovue Avanti s OCT angiografiou

Endotelový mikroskop Nidek CEM-530


Tento moderný bezkontaktný prístroj s vysokým rozlíšením umožňuje kvalitné a detailné vyšetrenie vnútornej vrstvy rohovky, tzv. endotelu. Endotel je veľmi dôležitý pre transparentnosť rohovky a jej správne fungovanie.

Endotelový mikroskop zobrazuje veľkosť a tvar endotelových buniek rohovky a zároveň automaticky vypočíta ich množstvo a hustotu, čo je dôležitý údaj pre správnu funkciu endotelu. Prístroj tiež presne meria hrúbku rohovky.

Klinicky sa prístroj využíva na pozorovanie endotelu pri rôznych ochoreniach rohovky, na predoperačné a pooperačné vyšetrenie endotelu pred a po rôznych vnútroočných operáciách (napr. pred operáciou katarakty, refrakčnou výmenou šošovky, implantáciou fakických umelých vnútroočných šošoviek, atď.)

Vyšetrenie je bezkontaktné, rýchle, pre pacienta nenáročné a bezbolestné.

Endotelový mikroskop Nidek CEM-530