Na prístroji ALLEGRETTO WAVE možno korigovať:

 • krátkozrakosť od - 0.5 D do - 12.0 D
 • ďalekozrakosť od + 0.5 D do + 3.0 D
 • astigmatizmus "-" od - 0.5 D do - 5.0 D
 • astigmatizmus "+" od + 0.5 D do + 3.0 D

Výsledky  sú  výborné,   bez  zostatkovej  refrakčnej  chyby  pri krátkozrakosti do - 7.0 D, pri ďalekozrakosti do + 4.0 D a pri astigmatizme +/- 3.0 D. Pri vyšších refrakčných chybách treba rátať s tým, že aj po presnom excimer laserovom zákroku zostane určitá reziduálna hodnota refrakčnej chyby.
Pre dosiahnutie kvalitného pooperačného výsledku je dôležité nielen použitie moderného a kvalitného EXCIMEROVÉHO LASERA A TECHNIKY OPERÁCIE, ale aj precízne komplexné predoperačné vyšetrenie s využitím najmodernejšej technológie.

IVC využíva okrem základnej špičkovej diagnostickej technológie (autorefraktokeratometer, oftalmometer, bezkontaktný tonometer) aj najmodernejšiu technológiu pre topografiu rohovky  (PENTACAMTOPOLYZER),  pomocou ktorej možno stanoviť diagnózu aj pri veľmi diskrétnych alebo začínajúcich zápalových, dystrofických či degeneratívnych ochoreniach rohovky, pri ktorých je refrakčná operácia na rohovke kontraindikovaná. Využívaním tejto modernej technológie zabezpečuje IVC svojim klientom výborné a bezpečné pooperačné výsledky.

Excimer laserové operácie nie sú vhodné pre pacientov:

 • mladších ako 15 rokov
 • s nestabilizovanou refrakčnou chybou
 • s ochoreniami rohovky, najmä pri keratokóne (vrodené kónické vyklenutie rohovky)
 • so závažnými zmenami na sietnici a cievovke
 • so závažnými celkovými chorobami  (cukrovka, reumatizmus)
 • ktorí majú kardiostimulátor
 • s keloidným hojením jaziev kože
 • pri tzv. syndróme suchého oka
 • opatrný výber treba vykonať pri tehotenstve a kojení