Pre  bezplatné parkovanie vozidiel našich klientov máme vyhradených 6 parkovacích miest: na ulici Nad Plážou 21/A a na ulici Kláry Jarunkovej 4