V našej novootvorenej Klinike mikrochirurgie oka vykonávame všetky najmodernejšie mikrochirurgické operácie predného segmentu oka a jeho okolia v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti /pozri zoznam a cenník výkonov/. Pre túto činnosť  máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

Nad rámec preplácaných operácii vykonávame naďalej aj ambulantné diferenciálne diagnostické vyšetrenia, ako aj predoperačné a pooperačné vyšetrenia za priamu úhradu pacientom. V prevádzke sú podľa rozpisu ambulantných hodín obe ambulancie, t.j. v Laserovom a diagnostickom centre na ul. Nad Plážou 21/A, aj v Klinike mikrochirurgie oka na ul. Kláry Jarunkovej 4.
IZAK VISION CENTER – nová Klinika mikrochirurgie oka predstavuje svojou kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb, moderným vybavením, luxusným zariadením, ústretovosťou personálu a prostredím vysoko nadštandardné pracovisko.

Tieto prednosti ako aj  krátke čakacie termíny na operácie zaiste ocenia nielen pacienti ale aj odosielajúci lekári, ktorí v spolupráci s Izak Vision Center vylepšia manažment liečby svojich pacientov.